پانیک

p7 medicine پانیک پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی سلول درمانی سلول های بنیادی مغز و اعصاب

حمله پانیک (Panic attack)

تفاوت حمله قلبی و حمله پانیک حمله قلبی: حمله پانیک: حمله پانیک حدود پنج تا 20 دقیقه طول می کشد، اما در 10 دقیقه به اوج خود می رسد. حمله…