p7 medicine

معجزه ای از نوع سلول

واژه سلول بنیادی یا stem cell، اولین بار توسط دانشمندان آلمانی در سال 1888 به کار برده شد و الکساندر ماکسموف این واژه را برای همه سلول های خونی که…

p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی ژنتیک میوپاتی پمپه

خبری بسیار عالی برای بیماران مبتلا به میوپاتی پمپه

ژن درمانی در درمان بیماری میوپاتی پمپه بر روی مدل آزمایشگاهی، موثر واقع شد. در این درمان، تجمع گلیکوژن سمی در ماهیچه ها کاملا از بین رفت.

p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند مغز و اعصابp7 medicine مغز و اعصابp7 medicinep7 medicine دکتر کریم نیرنیا و توضیح درباره P7 medicine

P7 medicine چیست؟

توضیحات پرفسور کریم نیرنیا ریاست مرکز بین المللی پزشکی فرد محور درباره P7 medicine

p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی مغز و اعصاب

مراحل انجام درمان از طریق P7 Medicine

شرایط پذیرش: برنامه مدیریت اختصاصی بیماران (PPM: Personalized Patient Management) شامل دو مرحلۀ اصلی بوده که مراجعین محترم بر اساس مرحلۀ بیماری خود آن را انتخاب خواهند نمود: علوم نوین…