دکتر امیررضا برومند
نورولوژیست
- متخصص مغز و اعصاب و بیماری های ستون فقرات
- فلوشیپ پزشکی بازساختی از دانشگاه مونستر آلمان(سلول درمانی)​
- فلوشیپ سایکوسوماتیک از دانشگاه فرایبورگ آلمان
دکتر اکرم فرمانبر
نورولوژیست
- متخصص مغز و اعصاب و بیماری های ستون فقرات

جدیدترین اخبار

شبکه های اجتماعی دکتر امیررضا برومند

اصول کلی کار

P1.آزمایش سلولی پیش بینی کننده

P2.مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه

P3.پزشکی تشخیصی

P4.آزمایش تشخیصی بر بالین بیمار

P5. درمان فردمحور

P6. نظارت فردمحور

P7. درمان بیمار

سلول درمانی فردمحور، درمان مولکولی فردمحور، پزشکی باروری فردمحور، پزشکی سرطان فردمحور

واحدهای P7

بخش سرطان، بخش آکادمی، بخش پوستی، بخش چکاپ، بخش ورزش
سلول درمانی- سلول های بنیادی