میلیت عرضی

p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی متخصص مغز و اعصاب مغز و اعصاب مغز و اعصابp7 medicine

میلیت عرضی Transverse myelitis

میلیت عرضی چیست؟ میلیت عرضی، یک عارضه عصب شناسی است که به دلیل التهاب در طناب نخاعی روی می دهد. این التهاب می تواند بر اثر عفونت، اختلال دستگاه ایمنی یا آسیب رسیدن به رشته های عصبی باشد که موجب از…