مغز و اعصابp7 medicine

p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی سلول درمانی سلول های بنیادی مغز و اعصابp7 medicine

براکسیسم یا دندان قروچه (Bruxism)

براکسیسم یا دندان قروچه، وضعیتی است که بیمار در آن موقع خواب یا بیداری دندان ها را به می سابد یا به هم فشار می دهد. علت آن هنوز به…

p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی سلول درمانی سلول های بنیادی مغز و اعصابp7 medicine

بیماری فلج بل یا فلج صورت (Bell’s palsy)

بیماری فلج بل یا فلج صورت در اثر التهاب و تورم در عصب هفتم جمجمه ای به وجود می آید. این عصب، عصب صورت نام دارد و حرکات چهره را…