عملکرد مغز

p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی عملکرد مغز مغز و اعصاب

عملکرد مغز هنگام اضطراب(بخش سوم)

عملکرد مغز هنگام اضطراب(بخش سوم)- دکتر امیر رضا برومند- متخصص مغز و اعصاب