سندروم گلین باره

سندروم گیلن باره یا GBS

سندروم گیلن باره یا GBS یک اختلال نادر و جدیست. این بیماری در دسته بیماری­های خودایمنی قرار دارد که با نارسایی عصبی و عضلانی حاد همراه است.بیماری سندروم گیلن باره…