سندروم مویا مویا

سندروم مویا مویا moyamoya syndrome

سندروم مویا مویا چیست؟ سندروم مویا مویا یک اختلال پیشرونده است که رگ‌های خونی مغز (عروقی مغزی) را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مشخصه این بیماری باریک شدن (تنگی) و یا…