دانشگاه علوم پزشکی مشهد

p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی متخصص مغز و اعصاب مغز و اعصاب مغز و اعصابp7 medicine

اصول درمان با سلول های بنیادی در اختلالات تکامل عصبی کودکان و نوجوانان

ارائه دکتر امیررضا برومند در سیزدهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان با تاکید بر تکامل، سایکوپاتولوژی و اختلالات رشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد