خونریزی مغزی

خونریزی مغزی: Intracranial hemorrhage

خونریزی مغزی، یک خونریزی داخلی است که درون جمجمه اتفاق می‌افتد. در این حالت خون به طور ناگهانی به بافت مغز می‌ریزد و باعث آسیب به مغز می‌شود. علت خونریزی…