خونریزی مغزی اپی دورال

هماتوم اپی دورال: Epidural hematoma

هماتوم اپی‌دورال (به انگلیسی: Epidural hematoma) یا خونریزی اپی‌دورال زمانی است که خونریزی بین غشای خارجی سخت‌شامه مغز (دورا ماتر) و جمجمه رخ می‌دهد. این آسیب اغلب پس از ضربه…