دیستروفی عضلانی

p7medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند دیستروفی عضلانی ژن درمانی ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی متخصص مغز و اعصاب مغز و اعصاب نورولوژیست

بیماری دیستروفی عضلانی و سلول درمانی

دیستروفی عضلانی نوعی بیماری عضلانی است که در آن به تدریج ماهیچه های بیمار دچار ضعف و آسیب دیدگی می شوند. آسیب و تضعیف عضلات به دلیل کمبود پروتئین دیستروفین…