ویدئوها

International Master Class Applying Stem Cell in Personalized Treatment

دعوتنامه دوره آموزش تخصصی (مستر کلاس بین المللی) کاربرد سلول های بنیادی در درمان فردمحور در شهر دبی از سوی مرکز بین المللی پزشکی فردمحور آلمان در تاریخ ۲۸ تا…