اصول کلی کار ما

اصول کلی کار P7 medicine

اصول کلی کار ما P1. آزمایش سلولی پیش ‌بینی ‌کننده (پیش ‌بینی خطر ابتلا به بیماری در مراحل اولیه مولکولی قبل از علائم بالینی) P2. مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه استفاده…