اخبار

p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی متخصص مغز و اعصاب مغز و اعصاب مغز و اعصابp7 medicine

اصول درمان با سلول های بنیادی در اختلالات تکامل عصبی کودکان و نوجوانان

ارائه دکتر امیررضا برومند در سیزدهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان با تاکید بر تکامل، سایکوپاتولوژی و اختلالات رشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی سلول درمانی سلول های بنیادی متخصص مغز و اعصاب مغز و اعصابp7 medicine

درمان بیماری های خودایمنی Autoimmune Diseases

دکتر امیررضا برومند: بیماری های مغز و اعصاب نشان دهنده اختلال عملکرد سیستم ایمنی هستند دکتر امیررضا برومند، متخصص مغز و اعصاب در خصوص بیماری های خود ایمنی گفت: بیماری…

International Master Class Applying Stem Cell in Personalized Treatment

کلیپ دعوتنامه دوره آموزش تخصصی (مستر کلاس بین المللی) کاربرد سلول های بنیادی در درمان فردمحور دوره آموزش تخصصی (مستر کلاس بین المللی) کاربرد سلول های بنیادی در درمان فردمحور…

p7medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی متخصص مغز و اعصاب مستر کلاس بین المللی مغز و اعصاب نورولوژیست

ثبت نام برای شرکت در مستر کلاس بین المللی کاربرد سلول های بنیادی در درمان فردمحور

لینک ثبت نام دوره آموزش تخصصی (مستر کلاس بین المللی) کاربرد سلول های بنیادی در درمان فردمحور در شهر دبی از سوی مرکز بین المللی پزشکی فردمحور آلمان در تاریخ…

p7medicine اختلالات عصبی پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند روانپزشکی ژن درمانی ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی متخصص مغز و اعصاب مغز و اعصاب نورولوژیست همایش

سیزدهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان

سیزدهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان با تاکید بر تکامل، سایکوپاتولوژی و اختلالات رشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان سخنرانی اصول درمان با سلول های بنیادی در اختلالات تکامل…