بیماری

p7 medicine بیماری پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند سلول درمانی سلول های بنیادی مغز و اعصاب مغز و اعصابp7 medicine

درمان بیماری های مغز و اعصاب با کمک سلول های بنیادی

درمان بیماری های مغز و اعصاب با کمک سلول درمانی و سلول های بنیادی دکتر امیررضا برومند