p7 medicine

p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی متخصص مغز و اعصاب مغز و اعصاب مغز و اعصابp7 medicine

نوار عصب

p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی متخصص مغز و اعصاب مغز و اعصاب مغز و اعصابp7 medicine

سندروم پاتائو(تریزومی 13) Trisomy 13 – Patau syndrome

تریزومی 13 (سندروم پاتائو) چیست؟ تریزومی 13 نوعی اختلال ژنتیکی است که کودک با داشتن یک کروموزوم سیزدهم اضافی به آن مبتلا می شود. افراد مبتلا به این تریزومی سه…

p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی متخصص مغز و اعصاب مغز و اعصاب مغز و اعصابp7 medicine

میلیت عرضی Transverse myelitis

میلیت عرضی چیست؟ میلیت عرضی، یک عارضه عصب شناسی است که به دلیل التهاب در طناب نخاعی روی می دهد. این التهاب می تواند بر اثر عفونت، اختلال دستگاه ایمنی یا آسیب رسیدن به رشته های عصبی باشد که موجب از…

p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی متخصص مغز و اعصاب مغز و اعصاب مغز و اعصابp7 medicine

اصول درمان با سلول های بنیادی در اختلالات تکامل عصبی کودکان و نوجوانان

ارائه دکتر امیررضا برومند در سیزدهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان با تاکید بر تکامل، سایکوپاتولوژی و اختلالات رشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی سلول درمانی سلول های بنیادی متخصص مغز و اعصاب مغز و اعصابp7 medicine

درمان بیماری های خودایمنی Autoimmune Diseases

دکتر امیررضا برومند: بیماری های مغز و اعصاب نشان دهنده اختلال عملکرد سیستم ایمنی هستند دکتر امیررضا برومند، متخصص مغز و اعصاب در خصوص بیماری های خود ایمنی گفت: بیماری…