کمبود توجه

p7medicine اختلال بیش فعالی پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی کمبود توجه متخصص مغز و اعصاب مغز و اعصاب نورولوژیست

اختلال بیش فعالی کمبود توجه (ADHD)

اختلال بیش فعالی کمبود توجه (ADHD) یک وضعیت سلامت روان است که می تواند باعث سطوح غیرعادی بیش فعالی و رفتارهای تکانشی شود. افراد مبتلا به ADHD همچنین ممکن است…