ژنتیک

p7medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند دیستروفی عضلانی ژن درمانی ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی متخصص مغز و اعصاب مغز و اعصاب نورولوژیست

بیماری دیستروفی عضلانی و سلول درمانی

دیستروفی عضلانی نوعی بیماری عضلانی است که در آن به تدریج ماهیچه های بیمار دچار ضعف و آسیب دیدگی می شوند. آسیب و تضعیف عضلات به دلیل کمبود پروتئین دیستروفین…

;v l p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی مغز و اعصاب مغز و اعصابp7 medicine مغز و اعصابp7 medicine;v

شگفتی های کروموزوم x

شگفتی های کروموزوم x- پروفسور کریم نیرنیا- پروفسور ژنتیک انسانی

p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی عملکرد مغز مغز و اعصاب

عملکرد مغز هنگام اضطراب(بخش سوم)

عملکرد مغز هنگام اضطراب(بخش سوم)- دکتر امیر رضا برومند- متخصص مغز و اعصاب

p7 medicine آلزایمر پزشکی فرد محور توهم دکتر امیررضا برومند زوال عقل ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی مغز و اعصاب

آلزایمر (Alzheimer)

بیماری آلزایمر با افزایش سن و کند شدن فعالیت مغز رخ می دهد. مهمترین عارضه آلزایمر فراموشی خاطرات است. با بالا رفتن سن عملکرد مغز کند می شود، قدرت یادگیری…

p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی ژنتیک میوپاتی پمپه

خبری بسیار عالی برای بیماران مبتلا به میوپاتی پمپه

ژن درمانی در درمان بیماری میوپاتی پمپه بر روی مدل آزمایشگاهی، موثر واقع شد. در این درمان، تجمع گلیکوژن سمی در ماهیچه ها کاملا از بین رفت.

p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی مغز و اعصاب مغز و اعصابp7 medicine

بیماری آتاکسی SCA(Ataxia)

آتاکسی به معنی فقدان کنترل عضلات و هماهنگی حرکات ارادی مانند پیاده روی یا برداشتن اشیاء می باشد. آتاکسی که یکی از نشانه های اختلالات عصبی است، می تواند بر…

#cell #gene DR AMIR REZA BOROUMAND Gene & Cell Therapy Neurological Disorders p7 medicine پزشکی فرد محور دکتر امیررضا برومند ژن درمانی ژنتیک سلول درمانی سلول های بنیادی مغز و اعصاب همایش#Personalized Gene & Cell Therapy of Neurological Disorders همایش#Personalized Gene & Cell Therapy of Neurological Disorders#cell

Personalized Gene & Cell Therapy of Neurological Disorders

Personalized Gene & Cell Therapy of Neurological Disorder Invitation to European Summit 2024- Germany DR AMIR REZA BOROUMAND