میل جنسی

اختلال استرس افسردگی پرخوابی پزشکی فرد محور پوچی تحریک پذیری تصمیم گیری خودکشی دکتر امیررضا برومند ژنتیک سرطان کم خوابی مغز و اعصاب میل جنسی میل جنسیاختلال

افسردگی (Depression)

افسردگی به انگلیسی Depression جزو اختلالات خلقی طبقه بندی شده است. افسردگی با بی احساسی، خشم، غم و اندوه همراه است که باعث مختل شدن فعالیت های روزمره ی فرد…