دوسلدورف

آلمان پزشکی فرد محور دانشگاه دکتر امیررضا برومند دوسلدورف ستون فقرات سلول درمانی سلول های بنیادی پرنیا علوم اعصاب فرایبورگ مغز و اعصاب مونستر نورولوژیک

دکتر امیررضا برومند

تخصص همکاری